مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی، نابجا و بدون آگاهی مصرف نشوند

دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز نظافت و شستشوی خانه ها پیش از شروع تعطیلات نوروز، نسبت به استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی هشدار داد.

دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو در گفتگو با ایفدنا با اشاره به آغاز نظافت و شستشوی خانه ها پیش از شروع تعطیلات نوروز  که بر اساس سنت رایج در  ایران انجام می شود؛ علاوه بر  مراقبت از دچار شدن به حوادثی مانند سقوط از ارتفاع، نسبت به استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی هشدار داد.

مطالعه بیشتر