شوپا آمونیم ۷۰٪

آمونیم لوریل اتر سولفات ۷۰% یک سورفکتانت آنیونیک است و دارای توانایی ایجاد کف و پاک کنندگی مناسبی می باشد. در مقایسه با سورفکتانتهای دیگر ، به علت دارا بودن PH حدود خنثی از پایداری و مقاومت بیشتر و از لحاظ هیدورلیز شدن بر روی پوست بدن از شرایط بهتری برخوردار می باشد. این ماده با ایجاد درخشندگی موی سر در شامپو ها و همچنین در پاک کننده های مایع مورد استفاده قرار می گیرد.

Technical Details

Ammonium Lauryl Ether Sulphate 70%
Chemical Name
38/13368
Registration M.O.H. No.
R(OC2H4)2 – O – SO3NH4
Structure
Colorless to yellow smooth paste at ambient temp.
Appearance
Anionic
Character
379
Molar Mass
70 ±2%
Active Matter
2.5% max.
Unsulphated Material
0.8% max.
Sulphate Ion
0.03% max.
Chloride Ion
6.5 -7.5 (3% aq. solution)
PH (3% aq. Solution)
50 p.p.m max.
Dioxane 1,4
Ammonium Lauryl Ether Sulphate is considered by some, to be best foamier and cleanser and it has the advantage over the sodium salt of being less prone to hydrolysis at low PH values. Active material in shampoos, liquid detergent and bath products.
Properties
Among proposals to minimize to the hair and skin, there should be mentioned a trend to promote shampoos of lower PH
Application
The product should be protected from frost, advisable bulk-storage 20 - 40ºC.
Storage